HI Skanderborg  -  Idrætsforeningen for hele Skanderborg og opland

Velkommen hos HI Skanderborg. Hvad er HI Skanderborg?
HI er en stærk idrætsforening bestående af otte afdelinger med hver sin idrætsgren.HI Skanderborg er samlet set i fin vækst, og der var klart over 1000 medlemmer ved indgangen til 2020.

Find oplysninger om hver idrætsgren ved at klikke ind på siderne for
HI-Gymnastik, HI-Badminton, Skanderborg MTB, Skanderborg Løbeklub. HI-Petanque, HI-Atletik, HI-Volleyball, HI-Bordtennis


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HI'et Mandag den 5. oktober 2020 kl.19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af ny formand for 2 år (frem til ordinær generalforsamling i 2022) - eller mandat til at bestyrelsen kan supplerer sig selv indtil næste ordinære generalforsamli ng. Efter indtræden eller supplering af ny formand konstituerer bestyrelsen sig på ny.
3. Valg suppleant til bestyrelsen – for 1 år (frem til ordinær generalforsamling i 2021)

4. Valg af revisorsuppleant - for 1 år (frem til ordinær generalforsamling i 2021)


GENERALFORSAMLING DEN 31. AUGUST 2020 KL 19.30 I HI'ET VED NIELS EBBESEN HALLEN
Generalforsamlingen blev gennemført efter to udsættelser på grund af corona restriktioner. Julie Østergaard havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstiller som formand for hovedforeningen. 
Da der ikke var andre formandskandidater bliver der indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2020 med det formål at få valgt en ny formand.  

Generalforsamlingen vedtog desuden en række opdateringer af vedtægterne for foreningen. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


Højvangens Idrætsforening

HI Skanderborg (Højvangens Idrætsforening) er en idrætsforening beliggende i den nord-østlige del af Skanderborg by. 

Nyheder

Foreningen har god aktivitet og vi er nu over 1000 aktive medlemmer. Går du med en instruktør- eller bestyrelsesdrøm i maven, så hører vi meget gerne fra dig. Som i meget gerne...

Aktiviteter

Se og læse mere om vores forskellige aktiviteter, ved at klikke øverst i menuen.
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger direkte.